Een nieuwe kijk en verkeersmodellen

Een nieuwe kijk op bereikbaarheid zorgt ervoor dat verkeersmodellen beter bruikbaar worden voor het beleid.

Er is geen tegenstelling tussen Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid en verkeersmodellen. Wel in de mate waarop beleidsmakers zich bediend voelen door de aanwezige instrumenten.

In het rapport over Een nieuwe kijk op bereikbaarheid en in de CROW-brochure wordt gesteld dat Een nieuwe kijk op bereikbaarheid iets doet wat verkeersmodellen niet doen of niet kunnen. Maar Een nieuwe kijk op bereikbaarheid is ook een verkeersmodel. En maakt voor een groot deel gebruik van algoritmes die al lang bestaan. Waar Een nieuwe kijk op bereikbaarheid wel in slaagt is om de beleidsvragen beter te kunnen adresseren, het integrale terrein van duurzame bereikbaarheid beter met elkaar in verband te brengen en de resultaten veel beter inzichtelijk te maken voor beleidsmakers en bestuurders.

Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid heeft veel losgemaakt. Wat we op dit moment doen is ervoor zorgen, dat de aanpak versterkt wordt met meer kennis vanuit verkeersmodellen en met de kennis van mensen die argwanend staan tegenover deze ontwikkeling.