1,5 meterregime lang niet altijd haalbaar

De ov-sector heeft afspraken gemaakt hoe de reizigerscapaciteit kan groeien. Maar volgens de auteurs is een strikt 1,5 meterregime niet altijd haalbaar. Dat maakt het ov-systeem onbetrouwbaar en daardoor kan het gebruik afnemen.

Rob van der Bijl en Hans Voerknecht hebben hierover een artikel geschreven dat is verschenen in OV-magazine:

Een aantal weken geleden zijn we met enkele collega’s met expertise op het gebied van zowel mobiliteit als ruimte, gedachten gaan uitwisselen over hoe het herstellen van het ov in een 1,5 meter samenleving eruit zou zien, ook gezien de beperktere capaciteit van 40 procent in de voertuigen.

Wij kwamen op een aantal zaken die onder een strikt 1,5 meterregime onuitvoerbaar lijken. We maken ons over meerdere kwesties zorgen, maar vinden daarover in het gepresenteerde OV protocol niet of nauwelijks iets terug.

Met de situatie van Utrecht Centraal indachtig leggen we hier de verschillende kwesties uiteen. En vragen ons telkens af: werkt het 1,5 meterregime? Zo ja, werkt dan het ov? Zo nee, in wat voor soort situatie gaan we belanden?

Lees het volledige artikel op ovmagazine.nl