Publicaties

Presentatie Transirede

Presentatie Transirede

Hans Voerknecht heeft tijdens de Transirede op 11 maart een presentatie gehouden over Vervoersongelijkheid 

Motie gebruik IKOB in de Tweede Kamer aangenomen

Motie gebruik IKOB in de Tweede Kamer aangenomen

Op 16 april heeft de Tweede Kamer de motie van Bouchallikh (GL) en Alkaya (SP) aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd de maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) en de Integrale Mobiliteits Analyse (IMA) aan te passen aan de inzichten van de Integrale Kijk...

Vervoersongelijkheid steeds belangrijker bij verstedelijking

Vervoersongelijkheid steeds belangrijker bij verstedelijking

Vrijwel alle regio’s zijn bezig met het zoeken naar mogelijkheden om in totaal 1 miljoen huizen bij te bouwen. Voor een tweetal regio’s heeft Een Nieuwe Kijk in beeld gebracht wat de ontwikkelde scenario’s betekenen voor de vervoersongelijkheid. Ofwel de vraag of alle...

Trein in plaats van korte vluchten kan veel beter

Trein in plaats van korte vluchten kan veel beter

Om trein een goed alternatief te laten zijn voor het vliegtuig, kan veel bereikt worden met slimme ingrepen op korte termijn, constateren Barth Donners (Royal HaskoningDHV) en Hans Voerknecht (Een Nieuwe Kijk). Zij doen negen suggesties in OV-magazine Lees hier hoe de...

Helmplicht een heel erg slecht idee

Helmplicht een heel erg slecht idee

Zo af en toe laait de discussie over een helmplicht weer op. Hans Voerknecht legt uit waarom dat een heel erg slecht idee is Lees hier waarom de helmplicht zo'n slecht idee is

Inpassing Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid in Verkeersmodellen

Inpassing Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid in Verkeersmodellen

Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid wordt voor iedereen bruikbaar. In eerste instantie met gebruikmaking van bestaande modules van Omnitrans. Maar zodra dat goed werkt zullen wij dit Open Source beschikbaar maken. Alle algoritmes die gebruikt worden, zijn al...

Gaan reizigers zich ‘goed’ gedragen?

Gaan reizigers zich ‘goed’ gedragen?

Bij het opschalen van het ov wordt uitgegaan van `goed´, ´redelijk´ of ´verstandig´ gedrag van de reizigers. Maar de vraag is of het realistisch is dat reizigers zich zo gaan gedragen. Je kunt best veel van reizigers vragen, mits het redelijk, proportioneel en...

1,5 meterregime lang niet altijd haalbaar

1,5 meterregime lang niet altijd haalbaar

De ov-sector heeft afspraken gemaakt hoe de reizigerscapaciteit kan groeien. Maar volgens de auteurs is een strikt 1,5 meterregime niet altijd haalbaar. Dat maakt het ov-systeem onbetrouwbaar en daardoor kan het gebruik afnemen. Rob van der Bijl en Hans Voerknecht...