Een Nieuwe Kijk – aanpak voor rechtvaardige bereikbaarheid

Een Nieuwe Kijk brengt in beeld of alle groepen in de samenleving en alle regio’s zich op een adequate manier kunnen ontplooien. En als dat niet zo is, wat daaraan gedaan kan worden.

Hiervoor maakt Een Nieuwe Kijk gebruik van de methode IKOB (Integrale Kijk Op Bereikbaarheid). Hiermee kan in beeld gebracht worden, hoe de huidige situatie is wat betreft bereikbaarheidsongelijkheid, maar ook wat de effecten van eventuele ingrepen zijn.

Een nieuwe kijk werkt samen met andere adviesbureaus, wetenschappers, overheden en kennisinstituten om een verantwoorde en inspirerende toepassing mogelijk te maken. Een belangrijke samenwerkingspartner is CROW.

Laatste nieuws

Een nieuwe kijk op bereikbaarheid

Duurzaam, persoonlijk en multimodaal

Over ons

H.C. (Hans) Voerknecht is de oprichter van Een nieuwe kijk. Hans is een bevlogen, gedreven en creatieve  professional op het gebied van mobiliteit.

Lees verder

Samenwerkingspartners

Wie zijn de mensen achter
Een nieuwe kijk?
Hans Voerknecht werkt nauw samen met verschillende specialisten.

Lees verder

Publicaties

Een nieuwe kijk wordt regelmatig gepubliceerd of aangehaald in de media. Op deze pagina vindt u een overzicht van publicaties, vermeldingen en interviews.

Lees verder

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer weten over onze aanpak of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Dat kan via de gegevens op onze contactpagina

Klik hier

Belangstelling?

Er is veel belangstelling voor toepassing van ‘Een nieuwe kijk’. WIl je ook meer weten? Neem dan contact op met Hans Voerknecht. Wij zullen dan bekijken of en hoe we je vraag kunnen bedienen. Wij zullen dan telkens zoeken naar een team, dat optimale expertise heeft om jouw vraagstukken aan te pakken. Daarin werken we samen met onze vaste partners DAT Mobility en Betula Government, maar ook schakelen we wetenschappers (BUAS, TU Delft) in. Alles wat wij doen proberen we zoveel mogelijk af te stemmen met CROW, IPO en het Ministerie van IenW.
Onze aanpak en onze resultaten zijn altijd volkomen transparant.

Vervoersongelijkheid veel groter dan verwacht

Bij verkenningen door Een Nieuwe Kijk van de vervoersongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam en in Brabant blijkt de vervoersongelijkheid tussen lage en hoge inkomens veel groter dan verwacht. De komst van elektrische auto’s en inzet van instrumenten als kilometerheffing verergert deze ongelijkheid alleen maar. 

Artikelen en publicaties

“De toekomstige autonome verslechtering van de bereikbaarheid per auto kan maar voor een beperkt deel worden gecompenseerd met investeringen in het autonetwerk.”

“Investeringen in fiets en OV leiden indirect tot positieve effecten voor automobilisten: meer mensen zullen kiezen voor fiets en/of OV waardoor er ruimte vrijkomt voor automobilisten die geen alternatief hebben of willen gebruiken.”

“Investeringen om de bereikbaarheid te vergroten met OV en fiets hebben aanzienlijk meer effect dan investeringen in de auto. Investeren in OV en fiets is in alle onderzochte gevallen rendabeler in termen van bereikbaarheid dan investeren in de auto.”