Over Een Nieuwe Kijk

Hans Voerknecht is de oprichter van Een nieuwe kijk

Hans Voerknecht is een bevlogen, gedreven en creatieve professional op het gebied van mobiliteit. Zijn specialisme is de transitie naar duurzame mobiliteit in steden.

Hans is vooral bezig met bereikbaarheidsongelijkheid, bereikbaarheidstekort, rechtvaardige bereikbaarheid en bereikbaarheidszekerheid. Daarbij gaat het er om, dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om voorzieningen en activiteiten te bereiken (sufficiĆ«ntarisme). Dat betekent een paradigmawijziging: Het gaat niet meer om reistijden en reistijdwinsten, maar dat binnen het systeem van de mobiliteitsmogelijkheden gerelateerd aan de ruimtelijke ordening (de locaties van inwoners, activiteiten en voorzieningen) iedereen zich voldoende kan ontplooien. Waarbij de verschillen tussen groepen in de samenleving nadrukkelijk aandacht krijgen. Hans gebruikt hiervoor de methode Integrale Kijk Op Bereikbaarheid (IKOB), waarmee al in diverse regio’s en voor diverse toepassingen opvallende resultaten zijn geboekt. Kijk op Wat is IKOB? voor een nadere toelichting op IKOB en voor Publicaties voor de publicaties over dit onderwerp.

Daarnaast is Hans bedenker en toepasser van Wikken en Wegen. Hiervoor kunt u terecht via deze link op de CROW-website.

Samen kom je verder

Een nieuwe kijk werkt niet alleen maar zoekt advies en samenwerking op.

Een nieuwe kijk op bereikbaarheid kan natuurlijk nooit alles alleen doen. Ik zoek daarom steeds advisering en zo mogelijk samenwerking op met de beste experts op het gebied van verkeermodellen, het ontwikkelen van software, het ontsluiten van data. Ook zorgen we contact te houden met de beste experts op het gebied van productinnovatie en kunstmatige intelligentie.

Lees veder