Werkwijze

Een nieuwe kijk streeft voor de toepassing van de methodiek naar een open instrumentarium

Voor de berekeningen die nodig zijn voor een Nieuwe Kijk is software nodig. Bij de ontwikkeling daarvan streven we naar een open systeem dat maximaal aansluiting zoekt bij bestaande systemen en tools en voor iedereen te gebruiken is. Onder ‘open’ verstaan we dat de rekenmethode, de databronnen, de software en de herkomst van parameters vrijelijk beschikbaar zijn.

De algoritmes die ‘Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid’ gebruikt bestaan al heel lang en zijn in de literatuur beschreven. Ankerpunt is daarbij het proefschrift van Piet Bovy uit 1990. Algoritmes die niet heel ingewikkeld in codes voor software om te zetten zijn. Dus het van scratch af aan opzetten van NKOB is vooral het slim combineren van bestaand materiaal.

Waarom open?

De voordelen van een open systeem zijn legio:

  1. Direct toetsbaar op kwaliteit. Keuzes zijn direct inzichtelijk en kunnen door parameters te veranderen worden aangepast;
  2. Iedereen (die aan bepaalde vereisten qua deskundigheid en professionaliteit voldoet) kan en mag het toepassen. Vooralsnog willen we dat wel graag dat nieuwe projecten zoveel mogelijk onder hoede van CROW, IPO en IenW plaatsvinden, opdat we ook gezamenlijk kunnen leren;
  3. De klant kan zelf aan de slag met de uitkomsten. Wat er uitkomt zijn Excels, tabellen en in GIS bewerkbare shapefiles. Als bv een provincie een andere bewerking nodig heeft van de resultaten cq. data-output, kunnen de GIS-specialisten van die provincie zelf de plaatjes maken die hun bestuurder nodig heeft.
  4. Kwaliteitsborging en ontwikkel-efficiëntie door waar mogelijk gebruik te maken van (keuze)modellen en rekenmethoden uit vigerende modelsystemen (LMS/NRM, stedelijk/regionale modellen) en alleen zelf te schatten en ontwikkelen wanneer deze modelsystemen niet voorzien in de behoefte. Hierdoor wordt tevens zoveel mogelijk consistentie met deze vigerende modelsystemen bereikt.
  5. Nieuwe ideeën en inzichten kunnen in principe door iedereen voorgesteld worden waardoor we gezamenlijk verder kunnen ontwikkelen.