Nieuws

Presentatie Transirede

Presentatie Transirede

Hans Voerknecht heeft tijdens de Transirede op 11 maart een presentatie gehouden over Vervoersongelijkheid 

Motie gebruik IKOB in de Tweede Kamer aangenomen

Motie gebruik IKOB in de Tweede Kamer aangenomen

Op 16 april heeft de Tweede Kamer de motie van Bouchallikh (GL) en Alkaya (SP) aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd de maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) en de Integrale Mobiliteits Analyse (IMA) aan te passen aan de inzichten van de Integrale Kijk...

Vervoersongelijkheid steeds belangrijker bij verstedelijking

Vervoersongelijkheid steeds belangrijker bij verstedelijking

Vrijwel alle regio’s zijn bezig met het zoeken naar mogelijkheden om in totaal 1 miljoen huizen bij te bouwen. Voor een tweetal regio’s heeft Een Nieuwe Kijk in beeld gebracht wat de ontwikkelde scenario’s betekenen voor de vervoersongelijkheid. Ofwel de vraag of alle...