Vrijwel alle regio’s zijn bezig met het zoeken naar mogelijkheden om in totaal 1 miljoen huizen bij te bouwen. Voor een tweetal regio’s heeft Een Nieuwe Kijk in beeld gebracht wat de ontwikkelde scenario’s betekenen voor de vervoersongelijkheid. Ofwel de vraag of alle...