Een nieuwe kijk breekt door!

In het blad “Verkeerskunde” van maart blijkt dat alle geledingen: het Ministerie van I&W, het Interprovinciaal Overleg, de wetenschap, de pilotregio’s Groningen-Assen en Midden-Brabant Tilburg, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Fietsersbond en Milieudefensie de aanpak baanbrekend te vinden en toepassing in alle regio’s en landsdelen aan te bevelen. 

Download hier het dossier in PDF: