Meerwaarde en toepassingsmogelijkheden Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid

Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid wordt wel beschouwd als de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van mobiliteitsbeleid van de afgelopen 25 jaar. De impact van beleidsingrepen en investeringen wordt voor de hele samenleving in beeld gebracht. Dat leidt tot een scala aan toepassingsmogelijkheden
Een Nieuwe Kijk:

  • Houdt rekening kan houden met het integrale complexe mobiliteitsnetwerk;
  • Niet alleen rekening houdt met de reistijd, maar ook de prijs van de reis en comfort
  • Rekening houdt met alle groepen in de samenleving.

Download hier de PDF van het paper voor het Nationaal Verkeerskunde Congres 2020 met een beschrijving van de meerwaarde en alle toepassingen