Motie gebruik IKOB in de Tweede Kamer aangenomen

Op 16 april heeft de Tweede Kamer de motie van Bouchallikh (GL) en Alkaya (SP) aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd de maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) en de Integrale Mobiliteits Analyse (IMA) aan te passen aan de inzichten van de Integrale Kijk op Bereikbaarheid

Lees verder voor de gehele tekst van de motie