Vervoersongelijkheid steeds belangrijker bij verstedelijking

Vrijwel alle regio’s zijn bezig met het zoeken naar mogelijkheden om in totaal 1 miljoen huizen bij te bouwen. Voor een tweetal regio’s heeft Een Nieuwe Kijk in beeld gebracht wat de ontwikkelde scenario’s betekenen voor de vervoersongelijkheid. Ofwel de vraag of alle groepen in de samenleving een eerlijke kans hebben om ontplooiingsmogelijkheden (werk, winkels, zorg, onderwijs, recreatie) te bereiken. En de resultaten zijn schokkend. Nu al, en de ongelijkheid wordt alleen maar erger.

Verkenning vervoersongelijkheid voor jouw regio? Neem contact op.